Kpss Soruları ve Cevapları 2018


Kpss Soruları ve Cevapları 2018

KPSS soruları ve cevapları açıklandı | 2018 KPSS ÖSYM doküman sayfası sorgulama

KPSS genel yetenek genel kültür eğitim bilimleri sınav soruları, cevapları, cevap anahtarı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi web sitesinde açıklandı. 10 Mayıs 2018 tarihinde başlayan başvurular, 21 Mayıs 2018 tarihinde sona erdi. Devlet memurluğu, personel üzerinden adaylar 22 Temmuz 2018 tarihinde sınava girdi. İşte sınav merkezi tarafından yayımlanan o sorular.

KPSS soru ve Cevaplar 2018 Video

2018 KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI ÖSYM SORGULAMA

2018 KPSS sınav soruları ve cevapları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlandı. Geçen senelere göre sınav merkezi yüzde 10 oranında soruları ve cevapları resmi web sitesinden yayınlarken, cevap anahtarı belgelerin içerisinde.

KPSS LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı KPSS lisans kılavuzu, değerlendirme bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Buna göre; Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.  KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS İlkbahar Dönemi/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanının hesaplanmasını isteyen adayların YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.  Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ÖSYM sonuç sayfasında yer alacak olan KPSS sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanacaktır. Sınav sonuçları hangi saatte yayınlanacağı kurum tarafından resmi olarak açıklanmadı. Kurum sonuçları açıklar açıklamaz sitede yer alacaktır.

kpss soru ve cevapları 2018, 2018 kpss soru ve cevapları, kpss 2018 cevapları, kpss soru ve cevaplar, kpss cevaplar 2018

Bir Cevap Yazın