SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU


Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru
bilgilerinizi, ÖSYM’nin internet adresinden başvuru süresi içinde
kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer
aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli
değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz
tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve
işleme alınmayacaktır.
Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır.
Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Bu Kılavuz, 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim
Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ile Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı doğrultusunda
hazırlanmıştır. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş
sayılırlar. ÖSYM tarafından sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin
bilgiler, ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet
sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği
sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Başkanlığının İnternet Sayfasından Yapılır. İnternet Sayfasındaki Duyurular Adaylara Tebliğ Hükmündedir.
Başvuru Süresi : 25 Temmuz – 1 Ağustos 2018
(Ücret ödeme için son gün, 2 Ağustos 2018)
Sınav Tarihi ve Saati : 16 Eylül 2018, 10.15, 150 dakika
Sınav Ücreti : 175,00 TL

Başvuru Hizmeti Ücreti : 5,00 TL
STS DUS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 15 Ağustos 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ :265,00 TL
DİKKAT! Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz vb.
nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin
internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve
ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep
edilemez. Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen
veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz
sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan
adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya
aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır,
başvuru esnasında verilen şifre için ücret alınmaz.

ADRES (ÖSYM)
ÖSYM’yi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için:
ÖSYM Başkanlığı 06800 Bilkent-ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı (SHDB) 06800 Bilkent-ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
osym.gov.tr
Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.):
ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi:
sonuc.osym.gov.tr
Telefon Numarası:
444 ÖSYM – 444 67 96 (Çağrı Merkezi)
ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri:
ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri ÖSYM’nin
osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
ADRES (Yükseköğretim Kurulu)
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı İrtibat Telefonu: (0 312) 298 71 40

Yök İnternet Adresi : yok.gov.tr

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU DÖKÜMANLAR İÇİN TIKLA

seviye tespit sınavı, sts kılavuzu, sts tespit kılavuz evraklar, dökümanlar, stt klavuz dokuman evraklari

Bir Cevap Yazın